The Impact of Particulate Matter on Health: The Importance of Air Quality Management with InsightAir

Back to overview
13/10/2023
2 minutes
Medical

The Invisible Threat in Our Air: Particulate Matter

In our bustling modern world, we often remain unaware of the invisible threats suspended in the air, such as particulate matter. These microscopic particles, generated by combustion and industrial processes, nonetheless have a significant impact on our health.

Particulate Matter and Health: A Link Emphasized by VRT

The recent VRT article titled "The More Particulate Matter in the Air, the More Often We Visit the Doctor" (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/09/08/hoe-meer-fijnstof-in-de-lucht-hoe-vaker-we-naar-de-dokter-gaan/) underscores the connection between particulate matter and health issues.

The Health Consequences of Elevated Particulate Matter Levels

Research reveals that exposure to increased levels of particulate matter in the air leads to frequent doctor visits. Individuals exposed to this are at a higher risk of respiratory and cardiovascular problems, impacting not only individuals but also straining healthcare systems.

Improving Air Quality: A Pressing Necessity

These findings stress the urgent need to enhance air quality and reduce particulate matter emissions. This demands efforts on multiple fronts, including promoting cleaner transportation, reducing industrial emissions, and encouraging environmentally friendly practices.

Hoe real-time luchtkwaliteitsmonitoring van InsightAir kan bijdragen aan een oplossing


Het kwaliteitshandboek voor zorgcentra benadrukt dat er nood is aan CO2-meters binnen onze zorgvoorzieningen. Enter: de Air Quality Monitor van InsightAir. Onze geavanceerde luchtkwaliteitsmonitors verzamelen real-time gegevens en sturen die naar de Cloud. Het online Connect platform biedt uitgebreide analysehulpmiddelen waarmee ziekenhuizen trends kunnen identificeren en proactief maatregelen kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Air Quality Monitor

De Air Quality Monitor meet permanent de luchtkwaliteit, met name CO₂, relative vochtigheid, PM2.5, aantal fijnstof partikels, VOC's en de temperatuur. Deze waardes kunnen op elk moment geraadpleegd worden via ons Connect platform. Hier zijn de actuele en historische data altijd visueel zichtbaar. Wanneer een bepaalde parameter de vooraf ingestelde limiet overschrijdt, stuurt de Air Quality Monitor de luchtreinigers aan. Benieuwd naar hoe dit in de realiteit in zijn werk gaat? Ontdek hier hoe onze medical monitors een rol spelen in een betere luchtkwaliteit in ziekenhuisomgevingen.

Related inisghts