Het belang van luchtkwaliteit meten in ziekenhuizen n.a.v. recent onderzoek van Testaankoop

retour à l'aperçu
21/02/2024
2 minutes
Medicaux

Uit een recent onderzoek van Testaankoop blijkt dat de luchtkwaliteit in onze Belgische ziekenhuizen te wensen over laat. Het onderzoek toont aan dat er een veel te hoge CO2-concentratie heerst in maar liefst 22 van de 25 onderzochte ziekenhuizen. De metingen gebeurden aan het onthaal, in drie wachtkamers, de cafetaria, gangen, liften en toiletten.

In slechts drie ziekenhuizen lagen de CO₂-waarden overal onder de grens van 800 deeltjes per miljoen
. Dit is de drempelwaarde die de Hoge Gezondheidsraad aangeeft. Zeven ziekenhuizen haalden waardes boven de 800 ppm (en vaak zelfs 1.000 ppm) in meer dan de helft van de geteste lokalen. Deze resultaten wijzen erop dat de lucht onvoldoende wordt ververst. Wat kunnen zorginstellingen nu doen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren? Ontdek onze oplossing.

Waarom is een gezonde luchtkwaliteit in ziekenhuizen cruciaal?

De impact van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van zowel patiënten als personeel is aanzienlijk. Blootstelling aan vervuilde lucht kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder luchtwegaandoeningen, allergieën en verergering van bestaande aandoeningen. Voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem kan dit zelfs levensbedreigend zijn.

Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit ook een directe impact op de fitheid en productiviteit van het personeel. Een gezonde werkomgeving is essentieel om het welzijn van het personeel te waarborgen en de operationele efficiëntie te handhaven.

Hoe real-time luchtkwaliteitsmonitoring van InsightAir kan bijdragen aan een oplossing


Het kwaliteitshandboek voor zorgcentra benadrukt dat er nood is aan CO2-meters binnen onze zorgvoorzieningen. Enter: de Air Quality Monitor van InsightAir. Onze geavanceerde luchtkwaliteitsmonitors verzamelen real-time gegevens en sturen die naar de Cloud. Het online Connect platform biedt uitgebreide analysehulpmiddelen waarmee ziekenhuizen trends kunnen identificeren en proactief maatregelen kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Air Quality Monitor

De Air Quality Monitor meet permanent de luchtkwaliteit, met name CO₂, relative vochtigheid, PM2.5, aantal fijnstof partikels, VOC's en de temperatuur. Deze waardes kunnen op elk moment geraadpleegd worden via ons Connect platform. Hier zijn de actuele en historische data altijd visueel zichtbaar. Wanneer een bepaalde parameter de vooraf ingestelde limiet overschrijdt, stuurt de Air Quality Monitor de luchtreinigers aan. Benieuwd naar hoe dit in de realiteit in zijn werk gaat? Ontdek hier hoe onze medical monitors een rol spelen in een betere luchtkwaliteit in ziekenhuisomgevingen.

insights.more-articles