In het Universitair ziekenhuis van Leuven wordt de luchtkwaliteit op een permanente manier gemonitord. Bepaalde monitors hebben een vaste plaats, andere kunnen flexibel ingezet worden, afhankelijk waar er nood is aan een luchtkwlaiteitsmeting voor een bepaalde periode.