Sick Building Syndrome

retour à l'aperçu
12/01/2023
4 minutes
Conscience

Wat is het Sick Building Syndrome?

Het Sick Building Syndrome (SBS) treedt op wanneer bewoners van een gebouw gezondheids- en comfortklachten ervaren terwijl ze in een gebouw verblijven. Klachten kunnen voorkomen in een specifieke ruimte, zone of het hele gebouw.

Problemen ontstaan vaak wanneer een gebouw wordt gebruikt of onderhouden op een manier die niet overeenkomt met het oorspronkelijke ontwerp of de voorgeschreven werkprocedures. Soms zijn problemen met de binnenlucht het gevolg van activiteiten van gebruikers, uitgassing van apparatuur of een slecht ontwerp van het gebouw.

Waarom is het Sick Building Syndrome belangrijk?

Het Sick Building Syndrome is een belangrijk beroepsrisico aan het worden. Enerzijds verhoogt deze aandoening het ziekteverzuim en anderzijds verlaagt het de productiviteit van werknemers. Dit heeft een enorme impact op het economische aspect van een bedrijf.

Naast de gevolgen voor het bedrijfsleven heeft SBS ook een negatieve invloed op de concentratie en prestaties van studenten.

Symptomen van het Sick Building Syndrome

Bewoners van gebouwen klagen over symptomen die verband houden met acuut ongemak. Deze symptomen omvatten hoofdpijn, irritatie van ogen, neus en keel, droge hoest, droge of jeukende huid, duizeligheid en misselijkheid, concentratieproblemen en vermoeidheid en gevoeligheid voor geuren.

Bepaalde symptomen worden ernstiger naarmate mensen langer in het gebouw verblijven. Wanneer mensen niet meer in het gebouw zijn, verdwijnen de klachten vaak zelfs...


Oorzaken van het Sick Building Syndrome

Hoewel de specifieke oorzaken van SBS onbekend blijven, worden de volgende factoren genoemd als bijdragende factoren aan SBS. Deze elementen kunnen een combinatie zijn van of een aanvulling op andere klachten, zoals een te lage temperatuur, luchtvochtigheid of verlichting.

Chemische verontreinigingen van buiten

Buitenlucht die een gebouw binnenkomt kan een bron van vervuiling binnenshuis zijn. Verontreinigende stoffen van uitlaatgassen van motorvoertuigen, sanitairroosters en uitlaatgassen van gebouwen (badkamers en keukens) kunnen het gebouw binnenkomen via slecht geplaatste ventilatieopeningen, ramen en andere openingen.

Chemische verontreinigingen van bronnen binnenshuis

De meeste luchtvervuiling binnenshuis is afkomstig van bronnen in het gebouw zelf. Bijvoorbeeld lijm, bekleding, tapijt, kopieermachines, gefabriceerde houtproducten, schoonmaakmiddelen en pesticiden kunnen vluchtige organische stoffen (VOC's), waaronder formaldehyde, afstoten. Sommige VOC's kunnen in hoge concentraties chronische en acute negatieve gezondheidseffecten veroorzaken, waaronder sommige die bekend staan als kankerverwekkend. Lage tot gemiddelde concentraties van meerdere VOC's kunnen ook acute reacties veroorzaken bij sommige mensen. Tabaksrook en verbrandingsproducten van kachels, open haarden en ongeventileerde ruimteverwarmers kunnen allemaal chemische verontreinigingen in de lucht veroorzaken.

Biologische verontreiniging

Verontreinigingen zoals pollen, bacteriën, virussen en schimmels kunnen zich voortplanten in stilstaand water dat zich heeft opgehoopt in luchtbevochtigers, afvoerpannen en leidingen, of waar water zich heeft verzameld op plafondtegels, isolatie of vloerbedekking. Biologische verontreinigingen kunnen koorts, rillingen, hoest, benauwdheid, spierpijn en allergische reacties veroorzaken.

3 oplossingen voor het SBS

1. Ventilatie en luchtdistributie 

Het verhogen van de ventilatiesnelheid en de luchtditstributie is vaak een kosteneffectieve manier om de verontreinigingsniveaus binnenshuis te verminderen. Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC-systemen) moeten minimaal worden ontworpen om te voldoen aan de ventilatienormen in plaatselijke bouwverordeningen. Zorg ervoor dat het systeem regelmatig wordt bediend en onderhouden om de ontworpen ventilatiedebieten te bereiken. Als er sterke verontreinigingsbronnen zijn, moet de lucht mogelijk rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd. Deze methode wordt vooral aanbevolen om vervuilende stoffen te verwijderen die zich ophopen in specifieke ruimtes zoals toiletten, kopieerruimtes en drukkerijen.

2. Bronnen van vervuiling

Verwijder of wijzig de bron van verontreinigende stoffen. Dit is de meest effectieve aanpak om de bekende bron van het probleem op te lossen, indien deze oplossing haalbaar is. Manieren om dit te doen zijn onder andere het regelmatig onderhouden van HVAC-systemen, het vervangen van plafondtegels en tapijten met watervlekken, het verbieden van roken of het voorzien van een aparte geventileerde ruimte, het ventileren van de uitstoot van vervuilende bronnen, het gebruiken en opslaan van verf/oplosmiddelen/bestrijdingsmiddelen/lijm in gesloten containers in goed geventileerde ruimtes en vervuilende bronnen alleen gebruiken tijdens periodes van lage bezetting. 

3. Educatie en communicatie

Educatie en communicatie zijn belangrijke onderdelen voor het beheer van de luchtkwaliteit. Als iedereen die met het gebouw te maken heeft, van bewoners tot onderhoudspersoneel, de problemen volledig begrijpt en met elkaar communiceert, kunnen ze effectiever samenwerken om problemen te voorkomen en op te lossen.

Belangrijke conclusies

Nu u weet wat het Sick Building Syndrome is, wat de symptomen zijn en wat de mogelijke oorzaken zijn, kunt u eenvoudig een gezonder binnenklimaat creëren. Studenten profiteren van een betere concentratie, wat leidt tot betere resultaten. Er zal minder ziekteverzuim zijn op de werkplek, wat een positieve invloed heeft op de economische resultaten van bedrijven.


insights.more-articles