Het gevaar van ethyleenoxide

retour à l'aperçu
10/09/2020
2 minutes
Conscience

Wat is ethyleenoxide

Ethyleenoxide (EtO) is een organische verbinding met de formule C2H4O. Het is een kleurloos en brandbaar gas met een lichtzoete geur.

Waar wordt het gebruikt?

Fijnstof (bijv. dieseluitlaatgassen) is een belangrijk probleem dat wereldwijd bijdraagt aan meer dan 3,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. De deeltjes in dit gas zijn zo klein dat ze in de longen terechtkomen en vervolgens in de bloedsomloop.

Is ethyleenoxide giftig?

EtO is een giftig gas en kan al na een korte blootstelling symptomen vertonen. Het gas is door het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek geclassificeerd als kankerverwekkende stof van groep 1.

De symptomen kunnen in de eerste plaats pijn in de ogen, wazig zicht, keelpijn, hoesten, ademhalingsproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, krampen en overgeven zijn. Daarnaast kan het risico op een miskraam bij vrouwelijke werknemers, aantasting van de testiculaire functie en spermaconcentratie verhoogd zijn. Ten tweede kan langdurige blootstelling leiden tot genetische schade, zenuwbeschadiging, leukemie en borstkanker.

Werknemers in de medische dienstverlening, chemische-, rubber- en kunststofindustrie lopen een verhoogd risico op blootstelling aan ethyleenoxide. Het is daarom belangrijk om dit gas goed onder controle te houden.

Hoe bescherm je jezelf tegen ethyleenoxide?


Om jezelf en je werknemers te beschermen tegen blootstelling aan ethyleenoxide, zijn er een aantal strikte voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om inademing of huidcontact met het gas te voorkomen. Denk aan ventilatiesystemen, oog- en veiligheidsdouches, beschermende kleding, veiligheidsbrillen...

Daarnaast is het sterk aanbevolen om continue blootstellingsmetingen uit te voeren. Dankzij permanente, realtime monitoring kun je het gas nauwlettend in de gaten houden, waardoor je proactief kunt handelen om uitbraken of toename van gas volledig te voorkomen.

Continue monitoring in de praktijk

In samenwerking met Euromate biedt InsightAir permanente monitoring van ethyleenoxide aan een Nederlandse klant. Meer specifiek gaat het om de monitoring in vier industriële hallen met elk 100.000 kubieke meter oppervlakte.

Het online platform van InsightAir bevat een waarschuwingssysteem dat stijgende EtO-concentraties detecteert en een signaal stuurt naar de gebruikers. Daarnaast heeft InsightAir de lokale industriële luchtreinigers en ventilatiesystemen slim gemaakt. Bij het bereiken van de vooraf gedefinieerde limiet zal de lokale industriële luchtreiniger/ventilatie automatisch gaan werken.

Deze automatisering is mogelijk door de monitor en de luchtreiniger/ventilatie te koppelen met de InsightAir Air Quality Controller. Door de grenswaarde van EtO ruim voor de wettelijke grenswaarde in te stellen, en dankzij de combinatie van het online platform en de Air Quality Controller, kan een veilige werkomgeving voor de werknemers worden gegarandeerd.

insights.more-articles