Ben jij in orde met de nieuwe wet betreffende luchtkwaliteit in gesloten publieke plaatsen?

retour à l'aperçu
24/10/2023
5 minutes
Maxime Vanginderhuysen
Législation

Vanaf 10 december 2023 treedt de wet in werking. Ben jij er klaar voor?

Er is een nieuwe wet in de maak die onze binnenlucht frisser en gezonder maakt! Vanaf 10 december 2023 moeten eigenaren van openbare plekken een risicoanalyse maken, CO2-meter gebruiken en een plan opstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit plan moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanaf 1 januari 2025 moeten we zelfs een label tonen bij de ingang van gebouwen om aan te geven welke luchtkwaliteit bezoekers kunnen verwachten. Deze wet legt de basis voor betere luchtkwaliteit in gebouwen en is een goede zaak voor ieders gezondheid. Ben jij eigenaar of verantwoordelijke voor een publieke plaats? Je hoeft nog niet te panikeren. Wij leggen uit wat de wet inhoudt en hoe je je hier tijdig op kan voorbereiden.

Waarom en wat staat er in de nieuwe wetgeving betreffende luchtkwaliteit in gesloten publieke plaatsen?

De "Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn" kunnen we samenvatten in vier doelstellingen.

1. Het vaststellen van indicatieve en niet-bindende referentieniveaus voor binnenluchtkwaliteit. Deze referentieniveaus dienen als richtlijnen voor de luchtkwaliteit in openbare en publiek toegankelijke ruimtes. Ze vormen een leidraad voor het handhaven van schone binnenlucht

Referentieniveau A:

  • De CO2-concentratie in de ruimte is lager dan 900 ppm, of

  • Er is een minimum ventilatie- of zuiveringsdebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon, waarvan ten minste 25 m³/u per aanwezige persoon verse buitenlucht is.

Referentieniveau B:

  • De CO2-concentratie in de vertrekken is lager dan 1200 ppm, of

  • er is een minimum ventilatiedebiet van 25 m³/u per aanwezige persoon.

2. De wet moedigt uitbaters van openbare plaatsen aan om rekening te houden met de bestaande luchtkwaliteit in hun gebouwen en deze te verbeteren. Dit omvat het meten van de binnenluchtkwaliteit, het uitvoeren van risicoanalyses om bronnen van binnenluchtverontreiniging te identificeren, en het opstellen van actieplannen om de luchtkwaliteit te verbeteren volgens de vastgestelde referentieniveaus.

3. De wet benadrukt het belang van transparantie naar het publiek dat een etablissement bezoekt. Dit wordt bereikt door de invoering van een certificatie- en labellingsysteem, waardoor bezoekers inzicht krijgen in de te verwachten binnenluchtkwaliteit wanneer ze een openbare ruimte betreden.

4. Een ander doel van de wet is het creëren van een platform voor binnenluchtkwaliteit. Dit platform zal fungeren als een centrale hub voor het uitbreiden van wetenschappelijke kennis, het adviseren van beleidsmakers en het sensibiliseren van de bevolking. Het zal samenwerken met betrokken sectoren, de overheid, de wetenschappelijke wereld, fabrikanten en installateurs van ventilatie- en luchtzuaiveringsapparatuur, en luchtkwaliteitsmeters om de luchtkwaliteit te bevorderen.

De uitvoering van de nieuwe wetgeving betreffende luchtkwaliteit in gesloten publieke plaatsen.

De wet zal worden uitgevoerd in verschillende fasen. In de eerste fase zijn de horeca-, sport- en cultuursector onderworpen aan deze wetgeving. Andere sectoren zullen later aan de beurt komen, maar worden wel aangemoedigd om alvast aan de slag te gaan.

  • Vanaf 31/12/2023: uitbaters zijn verplicht om luchtkwaliteitsmeters te gebruiken (een CO2-meter volstaat), een risicoanalyse te ontwikkelen en een actieplan op te stellen.

  • Vanaf 01/01/2025: uitbaters zijn verplicht om een certificering aan te vragen, het toegekende label zichtbaar te afficheren en de plaats te blijven uitbaten met dezelfde of minstens gelijkwaardige apparatuur als op het moment van het behalen van het label. Een externe certificeerder bevestigt de door de uitbater voorziene luchtkwaliteitsmeter, risicoanalyse en actieplan en verkrijgt hiervoor een label. Dit label moet zichtbaar worden geafficheerd, zodat bezoekers weten welke luchtkwaliteit ze kunnen verwachten.

Deze fasen in de uitvoering van de wet benadrukken het geleidelijke karakter van de overgang naar een schonere binnenluchtkwaliteit. Het biedt uitbaters de tijd om zich voor te bereiden en verbeteringen door te voeren volgens een gestructureerd plan.

Kortom, de "Wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn" heeft betrekking op een breed scala aan ruimtes die centraal staan in ons dagelijks leven. Samen kunnen we streven naar schone binnenlucht en een gezondere omgeving voor iedereen, waarbij InsightAir een belangrijke partner is in dit streven naar welzijn en gezondheid.

De visie van InsightAir op de wetgeving

Hoewel een CO2-meter een eerste stap is om de luchtkwaliteit te bewaken, realiseren wij ons dat luchtkwaliteit veel meer omvat dan alleen CO2. Het is onze overtuiging dat dit een unieke kans is om luchtkwaliteit op de juiste manier aan te pakken, zodat we daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een betere binnenluchtkwaliteit.

Onze visie gaat verder dan het voldoen aan wettelijke normen; we willen een voorbeeld stellen en een nieuwe standaard zetten voor luchtkwaliteit in publieke plaatsen. Hoewel de wetgeving nog niet van toepassing is op alle sectoren, zijn we vastberaden om voorop te lopen en deze essentiële kwestie proactief aan te pakken. Het tijd is om luchtkwaliteit in publieke plaatsen op een geïntegreerde manier te benaderen en te monitoren.

Hoe pakken wij dat aan? 

We stellen voor om gebruik te maken van luchtkwaliteitsmonitors in elke luchttechnische ruimte. Deze monitors gaan veel verder dan alleen het meten van CO2-niveaus. Ze bieden een uitgebreide analyse van verschillende factoren, zoals fijnstof, vluchtige organische stoffen, temperatuur en luchtvochtigheid. Door deze gegevens te verzamelen en te analyseren, kunnen we een grondig inzicht krijgen in de luchtkwaliteit, zonder dat er paniek wordt gezaaid als er een overschrijding is door een alarm of dergelijke.

Het implementeren van dit geavanceerde systeem van luchtkwaliteitsmonitors is een stap richting een gezondere en veiligere omgeving voor bezoekers en medewerkers van publiek toegankelijke plaatsen. Bij InsightAir zijn we vastbesloten om te blijven innoveren en samen te werken met organisaties om deze visie te realiseren en bij te dragen aan een wereld waarin schone lucht de norm is.

Vermijd boetes in de toekomst en wees helemaal futureproof met onze aanpak van A-Z!

Neem contact op of vraag een demo aan.

insights.more-articles