Analyse Binnenluchtkwaliteit

Air quality sensor networks and Air cleaning

Analyse Binnenluchtkwaliteit

Indoor air quality

Kent u uw binnenluchtkwaliteit?

De luchtkwaliteit is binnen een woning meestal het element dat de meeste aandacht behoeft. De gezondheidseffecten hangen af van de bron. De belangrijkste elementen die de luchtkwaliteit in onze woningen bepalen zijn de emissies uit (bouw)materialen, verbrandingsproducten, tabaksrook, voedselbereiding, bewoners, huisdieren, huisstofmijten en schimmels. Binnenluchtkwaliteit wordt bepaald door de fijn stof, aërosolen en gassen en de temperatuur en vochtigheid van de lucht in een ruimte.

Ook de luchtverontreiniging buitenshuis (zwaveloxiden, ozon, lood, roet…) speelt een rol.

InsightAir analyseert voor u uw binnenluchtkwaliteit. Voor een standaard private woning bedraag dit slechts € 150 (incl. BTW) (prijslijst 2018). Wij zijn ca. 1 h ter plaatse voor een analyse van uw binnenluchtkwaliteit. Tijdens zo een check-up van uw binnenluchtkwaliteit wordt eerst een visuele inspectie gemaakt door één van onze binnenlucht specialisten met jarenlange ervaring. Met onze geavanceerde meetapparatuur meten en analyseren wij de binnenluchtkwaliteit bij uw thuis.

Wij verwerken de volgende informatie in een uitgebreid rapport:

  • Visuele inspectie
  • Actuele omgevingswaarden
  • Temperatuur
  • Vochtgehalte
  • CO2
  • CO
  • NH3
  • VOC (=vluchtige organische componenten)
  • Fijn stof

Op basis van dit rapport, dat u ontvangt binnen de 2 weken na de analyse ter plaatse, brengen wij graag advies aan u uit, ter verbetering van uw woon- en leefomgeving.

Laat uw binnenluchtkwaliteit analyseren en contacteer ons.

Analyse Binnenluchtkwaliteit